Sijoittajaympyrä

Kun olet suoraan tähden alla, on sen korkeus horisontista 90°. Olet silloin suoraan tähden projektiopisteessä maapallolla. Kun siirryt kauemmaksi projektiopisteestä, laskee tähti lähemmäksi horisonttia. Tämä johtuu maapallon pyöreydestä. Muista miten kävi kun kävelit pohjoisnavalta päiväntasaajalle.

Sijoittajaympyrä on sellainen ympyrä maapallon pinnalla, jonka jokaisesta pisteestä jokin tietty tähti näkyy samalla korkeudella horisontista. Ympyrän keskipisteessä on tähden projektiopiste.

Jos siirryt lähemmäksi projektiopistettä, näyttää tähti nousevan ylemmäs horisontista. Jos siirryt kauemmaksi, se laskee lähemmäksi horisonttia.

Horisonttitaso ja suora joka kulkee maapallon keskipisteestä sijaintisi kautta taivaanpallon zeniittiin ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.

Koska tähti on hyvin hyvin kaukana verrattuna maapallon kokoon, on suora tähden projektiopisteestä tähteen ja suora mistä tahansa maapallolta tähteen käytännössä yhdensuuntaisia.

Todellisuudessa yllä oleva tilanne on pikemminkin alla olevan kuvan kaltainen. Tästä kuvasta näkee, että kun mittaat horisontin ja tähden välisen kulman, on tähden ja zeniittisi välinen kulma eli zeniittiväli 90° - tähden korkeus horisontista.

zeniittiväli = 90° - tähden korkeus horisontista

Zeniittiväli on myös tähden projektiopisteen ja sijaintisi välinen kulma katsottuna maapallon keskipisteestä.

Jos maapallolle piirretään isoympyrä, joka kulkee sijaintisi ja tähden projektiopisteen kautta, on matka tätä linjaa pitkin lyhin etäisyys sijaintisi ja projektiopisteen välillä. Vilkaise mitä aikaisemmin kirjoitettiin isomympyrästä kappaleesta Kulmien, asteiden ja meripeninkulman suhde toisiinsa maapallon pinnalla. Asteiden osat, minuutit, kertovat myös meripeninkulmina etäisyyden sijaintisi ja tähden projektiopisteen välillä. Yhdessä asteessa on 60 kaariminuuttia. Etäisyytesi tähden projektiopisteeseen on sama kuin 60 * zeniittiväli asteina. Esimerkki: Jos mittaat tähden korkeuden horisontista olevan 40,4°. Zeniittiväli on silloin 90° - 40,4° = 49,6°. Etäisyytesi tähden projektiopisteeseen on 49,6 * 60 = 2976 merimailia.


Hamburg VII 2013