Paikanmääritys tähdistä

Copyright (c) Jukka Talvio 2010 - 2013

Vielä jonkin aikaa sitten kaikki avomerillä purjehtivat laivat määrittelivät paikkansa tähdistä, auringosta ja planeetoista. Kompassi ja loki, laivan nopeusmittari, eivät yksin riitä kun matka rannan kiintopisteisiin on riittävän suuri.

Paikanmääritys tähdistä on periaatteeltaan yksinkertaista. Oppikirjoissa se esitetään hyvin yksityiskohtaisesti ja käyttäen niin suurta määrää uusia termejä, että on vaikea ymmärtää mistä on kyse. Tässä tekstissä paikanmääritys tähtien avulla on selitetty helpommin ymmärrettävästi.

Paikanmääritys

Navigaattori kiipeää kannelle iltahämärässä. Aurinko on juuri laskemassa ja ensimmäiset tähdet näkyvät jo paljaalla silmällä. Kokeneella navigoijalla on kädessään sekstantti, jossa on myös kello. Mies mittaa sekstantilla kahden ennakolta päättämänsä tähden korkeuden horisontista. Juuri sillä hetkellä kun hän mittaa korkeuden, painaa navigaattori nappia sekstantin kellossa. Se näyttää tarkan ajan tähden korkeuden mittaushetkelle. Sekstantin kellon lukemaa pitää vielä verrata laivan varsinaiseen kronometriin, joka on sekstantin kelloa tarkempi.

Pöydän ääressä navigaattori ottaa huomioon sekstantin kellon eron kronometristä, sekstantin virheen, kannella tehdyn mittauspaikan korkeuden merenpinnasta, ilman aiheuttaman valon taittumisen ja laskee tähtien todellisen korkeuden horisontista.

Seuraavia vaiheita varten tarvitsee arvioida veneen tämänhetkinen sijainti n. 60 merimailin tarkkuudella. Vaikka veneen sijainnin arvioisi sitäkin enemmän väärin, ei virhe silti olisi kovin suuri.

Käyttäen kahta taulukkokirjaa, Nautical Almanac ja Sight Reduction Tables, merenkulkija laskee kohdat maapallolla, joiden yläpuolella äsken mitatut tähdet olivat kohtisuoraan mittaushetkellä. Nämä ovat niiden projektiopisteet. Hän laskee suunnan nykyisestä arvioidusta sijainnistaan tähtien projektiopisteisiin ja piirtää kartalle viivan arvioidusta sijainnistaan kohti ensimmäisen tähden projektiopistettä. Tähden korkeusmittauksesta hän laskee veneen sen hetkisen etäisyyden projektiopisteestä ja piirtää tähden suunnan viivalle siihen kohtaan poikkiviivan, sijoittajan. Veneen todellinen sijainti on jossain tällä poikkiviivalla. Hän piirtää viivan arvioidusta sijainnista kohti toisen tähden projektiopistettä ja tälle toisen poikkiviivan, toisen sijoittajan. Näiden kahden sijoittajan risteyksessä on veneen tähdistä mitattu sijainti.

Jos edellinen tuntui heprealta ja haluat tietää tarkemmin mitä tarinassa tapahtui, lopputeksti on sinua varten.


Hamburg VII 2013