Paikallinen tuntikulma (LHA)

Muistuta mieleesi ensin mikä on Taivaan meridiaani.

Paikallinen tuntikulma (LHA), local hour angle, alkaa taivaankappaleen yläkulminaatiopisteestä eli siitä milloin se on taivaan meridiaanissa. Kun tähti on läntisessä horisontissa, on sen paikallinen tuntikulma 90°.

Kun tähti on itäisessä horisontissa, nousemassa horisontin takaa, on sen paikallinen tuntikulma 270°.

Paikallinen tuntikulma voidaan laskea Greenwichin tuntikulmasta (GHA), jos tunnetaan paikallinen pituuspiiri.

LHA = GHA + paikallinen pituuspiiri, jossa läntinen pituuspiiri on negatiivinen ja itäinen pituuspiiri positiivinen. Jos tulos on suurempi kuin 360°, siitä vähennetään 360°.

Esimerkiksi jos olet Helsingissä, on pituuspiirisi n. 24° 56’ itäistä pituutta. Tarkastelet Betelgeusen tähteä. Sen Sideerinen tuntikulma on 201° 11’. Arieksen Greenwichin tuntikulma on tarkasteluhetkellä 70°20’. Mikä on Betelgeusen paikallinen tuntikulma?

Ensin pitää laskea Betelgeusen Greenwichin tuntikulma.

Betelgeusen Greenwichin tuntikulma on

Arieksen Greenwichin tuntikulma (GHA)

Betelgeusen sideerinen tuntikulma (SHA)

Betelgeusen Greenwichin tuntikulma (GHA)

70° 20’

+

201° 11’

=

271° 31’

Koska Helsingin pituuspiiri on itäistä pituutta, se lisätään Greenwichin tuntikulmaan.

Betelgeusen Greenwichin tuntikulma (GHA)

Helsingin pituuspiiri, 24° 56’ itään Greenwichistä

Betelgeusen paikallinen tuntikulma (LHA)

271° 31’

+

24° 56’

=

295° 55’


Hamburg VII 2013