Atsimuutti (A, Azimuth)

Atsimuutti on kulma pohjoisella pallonpuoliskolla tosipohjoisen ja tähden projektiopisteen suunnan välillä. Jos tähti on sinusta lännessä, on atsimuutti läntistä ja tähti on laskussa. Jos tähti on sinusta idässä, on atsimuutti itäistä ja tähti on nousemassa kohti yläkulminaatiopistettä. Yläkulminaatiopisteessä atsimuutti on joko 180° tai 0°, riippuen siitä onko tähti sinusta etelään vai pohjoiseen.

Kun olet eteläisellä pallonpuoliskolla, atsimuutti on kulma tosietelän ja tähden projektiopisteen suunnan välillä.

Huomaa että tässä on oleellista että sinä olet eteläisellä pallonpuoliskolla. Tähden projektiopisteen sijainti ei ole oleellista.

Atsimuutin suunta voidaan kertoa laittaman kulman koon eteen joko N tai S kertomaan onko se tosipohjoisesta (N) tai tosietelästä (S) ja luvun jälkeen E tai W kertomaan onko kulma kohti länttä (W) vai itää (E). Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa on atsimuutti S 120° W. Tämän kappaleen ensimmäisessä kuvassa se on vastaavasti N 120° W ja toisessa N 95° E.

Atsimuutin käyttäminen helpottaa taulukkokirjojen tekemistä. Samoja taulukon arvoja voidaan käyttää eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla sekä sinusta länteen tai itään olevista tähdistä. Tämä selviää paremmin kappaleessa Nauttisen kolmion ratkaiseminen eli korkeuslasku.


Hamburg VII 2013