Tuntikulman ja ajan suhde toisiinsa

Babylonialaisilla oli 60 lukujärjestelmä, josta on peräisin meidän tapa jakaa tunti 60 minuuttiin ja minuutti 60 sekuntiin. Vuorokauden jako 24 tuntiin on peräisin useissa vanhoissa kulttuureissa käytetystä 12 lukujärjestelmistä ja tavasta jakaa päivä ja yö 12 osaan.

Aika kuvaa auringon näennäistä liikettä maapallon ympäri. Aurinko näyttäisi kiertävän maapallon 24 tunnissa. Todellisuudessa tietysti maapallo pyörii akselinsa ympäri ja aurinko vain näyttää kiertävän maapalloa.

Ympyrän jakaminen juuri 360 asteeseen perustuu sekin babylonialaisten 60 lukujärjestelmään (360 = 6 * 60) sekä todennäköisesti siihen että se vastaa suurinpiirtein vuoden päivien lukumäärää.

Tästä voidaan laskea että aurinko etenee taivaalla… Ei, älä ajattele niin. On parempi ajatella että auringon projektiopiste maapallon pinnalla siirtyy maapallon pyöriessä. Auringon ja itseasiassa kaikkien taivaankappaleiden projektiopiste siirtyy yhden asteen verran länteen 4 minuutissa päiväntasaajan tasolla. (24 * 60 minuuttia) / 360 = 4 minuuttia. Tästä saadaan asteiden ja ajan suhde. Tuntikulma voidaan ilmaista myös kahden eri paikan aikaerona. Aikana ilmoitettu tuntikulma kertoo miten monta astetta auringon projektiopiste siirtyisi annetussa ajassa pitkin päiväntasaajan tasoa.

360° vastaa 24 tuntia.

1° vastaa 4 minuuttia tai 240 sekuntia.

1’ vastaa 4 sekuntia.

1 tunti vastaa 15°.

1 minuutti vastaa 15’.

1 sekunti vastaa 0,25’.

Esimerkiksi 16° 07’ vastaa 1 tuntia, 4 minuuttia ja 28 sekuntia. Toisin sanoen, auringon projektiopiste siirtyy 16° 07’ kokoisen kulman päiväntasaajan tasolla 1 tunnissa, 4 minuutissa ja 28 sekunnissa.


Hamburg VII 2013